Hälsningar

Den här sidan är min nya svenska hemsida då jag betraktar Sverige som mitt andra hemland. Jag har rest till Sverige i mer än 25 år och då lärt känna er, er kreativitet och innovation samt er fantastiska värme och gästfrihet.

Webbplatsen är tänkt att vara en källa för dig på min resa. Tillsammans kommer vi att inspirera och motivera många människor till att uppleva positiva förändringar i sina liv.


Jag inbjuder dig att läsa artikeln om mig publicerad i tidskriften Junia, ”Från catwalken till predikstolen”. Hoppas att den inspirerar dig. Klicka på följande länk.


"Alla människor har kraft och potential att leva ett liv som överensstämmer med den plan som Gud har för dem." - Paige Junaeus